Dragt Training & trainingsontwikkeling

Pragmatisch maatwerk

Vanuit onze visie op het gedrag van mensen en op verandering vertalen we complexe uitdagingen van organisaties naar concrete trainingsoplossingen. Daarbij putten we uit onze lange ervaring op trainings- en ontwikkelgebied.

Onze werkwijze

We onderscheiden ons door maatwerk en pragmatiek:

  • Een goede inventarisatie van de klantvraag
  • Slim gebruik maken van bestaande trainingen en waar nodig nieuwe trainingen ontwikkelen
  • Efficiënte uitvoering en implementatie

Stap 1: Kennismaking en inventarisatie

Ieder project is anders en biedt ons een nieuwe uitdaging. Projecten zien wij bij Dragt Training & Trainingsontwikkeling daarom per definitie als maatwerk. Iedere opdracht start met een vrijblijvende kennismaking en een eerste inventarisatie van de wensen en mogelijkheden van de organisatie.

Vervolgens doen we een voorstel hoe we de uitdaging aangaan:

  • Een duidelijke formulering van de opdracht
  • Een overzicht van te ontwikkelen of te realiseren interventies of producten
  • Een specificatie van de financiele consequenties

Een goede formulering van de opdracht is een voorwaarde voor een effectief en efficiënt project. Vanuit onze ervaring helpen we de klant bij het helder krijgen van belangrijke vragen over visie, beleid, doelen en ambities.

Stap 2: Ontwikkeling

Dragt Training & trainingsontwikkeling heeft een lange en gedegen ervaring op trainingsgebied. Per project bekijken we van welke bestaande interventies en producten we gebruik kunnen maken en waar ontwikkeling van nieuwe trainingen, producten of methodieken noodzakelijk is.

We blijven altijd pragmatisch en flexibel.

Dragt Training & trainingsontwikkeling werkt graag samen met een projectteam binnen de organisatie. Een project is niet statisch en gedurende het verloop van projecten komen er vrijwel altijd nieuwe inzichten boven tafel.

Stap 3: Implementatie en realisatie

In samenwerking met het projectteam worden de delen van het project gerealiseerd en wordt tijdens de implementatie de voortgang bewaakt.

Door vinger aan de pols te houden bij de klant en flexibel te denken, bieden wij de opdrachtgever voortdurend de kans het maximale rendement uit zijn investering in verandering te halen.