Dragt Training & Trainingsontwikkeling

Investeren in mensen

Het gedrag van medewerkers bepaalt het succes van een organisatie. Inzicht in hun werksituatie vormt de basis voor concrete adviezen hoe het anders kan.

Dragt Training & Trainingsontwikkeling heeft een duidelijke visie op het gedrag van mensen en op verandering. Hierdoor zijn we in staat complexe uitdagingen van organisaties te vertalen naar concrete trainingsoplossingen. De visie en de doelen van de organisatie zijn daarbij leidend.

Dragt Training & Trainingsontwikkeling kiest daarvoor verschillende benaderingen:

  • onderzoek
  • advies
  • interventieontwikkeling
  • training en coaching
  • instrumentontwikkeling

Duurzame verandering vraagt om gericht beleid

In een steeds veranderende omgeving is het van belang positief op ontwikkelingen in te spelen. Intern moet bepaald worden welke nieuwe eisen aan de organisatie gesteld worden en welke veranderingen de organisatie door moet maken.

Het realiseren van substantiële verandering is alleen mogelijk vanuit een visie en middels gericht beleid. Doelen en ambities zijn daarbij even belangrijk als de betrokkenheid en inzet van medewerkers.

Dragt Training & trainingsontwikkelingkan uw organisatie ondersteunen bij het formuleren van nieuwe doelen en ambities waarmee gericht op de veranderende omgeving kan worden ingespeeld.

Gedragsverandering bij medewerkers binnen organisaties

Gedragsverandering bij medewerkers wordt bereikt door interventies. Een eerste stap bij een interventie is de bewustwording bij de deelnemers van de oorzaken van het eigen gedrag.

De werksituatie van medewerkers en zijn of haar kennis en ervaring staan daarom bij iedere interventie centraal. Deelnemers krijgen de kans hierover van gedachten te wisselen.

De trainer begeleidt dit proces en zoekt naar de optimale afstemming tussen de ambitie van de organisatie en die van de medewerker. Deelnemers trekken conclusies en krijgen de kans met nieuw gedrag te oefenen.

Deze leercyclus wordt tijdens de training regelmatig doorlopen:

  • Bestaande kennis/ervaring/overtuiging
  • Uitwisseling gedachten
  • Zelf conclusies trekken
  • Oefenen met nieuw gedrag

Partnerschap: Veranderen doen we samen

Verandering in een organisatie gaat niet ineens, maar vraagt om een procesmatige aanpak. Omdat een wezenlijk veranderproces raakt aan de fundamentele waarden van de organisatie, kan niet worden gewerkt vanuit een ‘klassieke’ klant – leveranciers verhouding. Kennis van elkaars situatie c.q. aanpak en onderling vertrouwen zijn essentieel.

We zijn daarom gericht op een bestendige samenwerkingsrelatie met onze klanten.