Een greep uit ons trainingsaanbod

Wij geloven niet in standaard trainingen, maar in maatwerk. Zoekt u naar snel inzetbare trainingen? Vanuit onze kennis van de onderwerpen stellen wij modulair trainingen samen die precies aansluiten op de vraag.

Er is een groot aantal onderwerpen waarop wij trainingen hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's waar ook uw organisatie snel en efficiënt kan profiteren. Wij hebben er een aantal voor u op een rij gezet:


Dienstverlening en communicatie

Dragt Training & Consultancy heeft trainingen op het gebied van dienstverlening en communicatie ontwikkeld. Daarin leren medewerkers op verschillende vlakken om te gaan met klanten en prospects.

 • • Klantgerichtheid
 • • Service en verantwoordelijkheid
 • • Interviewtechnieken
 • • Verkooptechnieken
 • • Gesprekstechnieken
 • • Presentatietechnieken

Agressietraining en conflicthantering

Hoe komt het dat gewone gesprekken uit de hand lopen, en hoe kun je dat voorkomen? Wanneer mensen verschillende belangen hebben en emoties mee gaan spelen, dreigt al snel conflict. Onderwerpen die in een training omgaan met agressie aan bod kunnen komen zijn:

 • • De oorzaken van escalatie
 • • Conflicthantering
 • • Omgaan met agressie
 • • Grenzen stellen aan ongewenst gedrag
 • • Agressie in groepen
 • • Agressie en cultuurverschillen
 • • Geweld en overval
 • • Kaping

Winkelcriminaliteit

Beleid op het gebied van preventie winkelcriminaliteit en trainingen voor het personeel. Door de oefeningen rustig op te bouwen, leren deelnemers hoe zij kunnen reageren, welke gevoelens geweld oproept en hoe je deze gevoelens in de hand kunt houden. Deze opleidingen volgt u met EFS subsidie.

 • • Winkeldiefstal
 • • Juridische bevoegdheden
 • • Criminaliteitspreventie
 • • Overvalpreventie

Management Bootcamp

Mensen vormen de kern van uw organisatie. U stuurt deze mensen aan met het doel hen optimaal te laten presteren. De stap van een uitvoerende taak naar leidinggevende rol is lastig. Kenmerkend voor leren leidinggeven, is dat instructie niet volstaat. Het leerproces vraagt om de gelegenheid en tijd om te ervaren hoe het werkt. In trainingen worden deelnemers van onderwerp naar onderwerp geleid, en steeds langs een zelfde structuur: een aspect centraal stellen, reflectie en theorie, oefeningen om de noodzakelijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Maar er ontbreekt een schakel in het leer-proces: beelden en ervaringen waaraan de medewerker zijn leerproces kan verbinden. Daarvoor is Management Bootcamp bestemd.

 • • Ondergedompeld worden in een wereld van ervaringen
 • • De waarde van de ervaringen bepaalt de deelnemer zelf
 • • Reflectie doen deelnemers zelfstandig na het Bootcamp

Leidinggeven en management

Dragt Training & Consultancy heeft trainingen in huis op het gebied van concrete vaardigheden die een manager moet ontwikkelen.

 • • Gespreksvaardigheden
 • • Motivationele vaardigheden
 • • Omgaan met weerstand
 • • Competentiemanagement
 • • CommerciĆ«le vaardigheden
 • • Time-management

Diversiteit en cultuurverschillen

In deze workshops, trainingen en coachingsprogramma's voor (groepen) medewerkers werken we onder andere aan:

 • • Cultuur en diversiteit
 • • (Inter-)culturele intelligentie
 • • Culturele analyse kaders
 • • Culture shock
 • • Interculturele communicatie en conflict
 • • Global effectiveness en leadership
 • • Cross-culturele teams
 • • Virtuele teams en virtueel leiderschap
 • • E-mail management, telefoon en video conferencing
 • • Internationaal onderhandelen

E-learning

Steeds vaker is het trainingsaanbod voor deelnemers te complex: teveel informatie moet in te korte tijd verwerkt worden, de tijd om te reflecteren en te oefenen is onvoldoende, achteraf kan men de aangeboden informatie niet gemakkelijk raadplegen. E-learning is een verzamelnaam voor allerlei toepassingen die de gebruiker de kans geven in zijn eigen tempo verschillende soorten informatie tot zich te nemen.

 • • een gids door de aangeboden informatie
 • • een visueel aanbod afgewisseld met oefeningen
 • • toegang tot achtergrondinformatie
 • • interactieve oefeningen met feedback
 • • contact met een on-line coach
 • • informatie over de resultaten on-line
 • • resultaten worden opgenomen in een LMS

Verhoortechnieken

Het leiden van gesprekken is al lastig, maar een verhoor is nog veel uitdagender. De gespreksleider heeft veel inhoudelijke zaken in zijn hoofd, en zijn gesprekspartner is niet in de optimale gemoedstoestand voor een prettig gesprek. De gespreksleider moet structuur bieden, de gesprekspartner betrokken houden, informatie verzamelen. Hij moet strategische keuzen maken op grond van de informatie die hij tijdens het gesprek krijgt. In deze trainingen leren we deelnemers de beginselen van goede communicatie als basis van verhoortechnieken. Vanuit deze basis kijken we naar de spanning tussen de doelstellingen van de gespreksleider en de belangen en mogelijkheden van de gesprekspartner. Daaruit vloeien de gevolgen voor het verloop van het verhoor voort.