Alle thema's

Winkelcriminaliteit

WinkelcriminaliteitWinkelcriminaliteit is een breed onderwerp waarmee ondernemers in het midden- en kleinbedrijf regelmatig te maken krijgen.

De zorg om overvallen te worden, houdt iedere ondernemer bezig. De vraag hoe je als bedrijf met deze dreiging omgaat, lijkt niet gemakkelijk te beantwoorden.

Veel ondernemers zijn onzeker over wat er wel en niet mag bij winkelcriminaliteit. Door met de ondernemer en zijn medewerkers in te gaan op de praktijk van alle dag wordt zowel duidelijk wat er mag, als wat praktisch haalbaar is.

Door beleid te bepalen hoe men met deze problemen om wil gaan, ontstaat voor medewerkers duidelijkheid hoe te handelen. Vanuit dat startpunt kunnen zij leren met deze situaties om te gaan.

Preventief beleid

Naast de ‘harde’ maatregelen ter preventie van winkeldiefstal zoals inrichting, beveiliging, e.d., zijn er ook zachte’ maatregelen zoals:

  • Klantvriendelijkheid
  • Aanspreken van klanten
  • Opstellen en handhaven naar huisregels
  • Aangifte doen

Door medewerkers met praktische voorbeelden te confronteren en hun met deze situaties te laten oefenen, wordt hun zelfvertrouwen vergroot waardoor beleid meer kans van slagen heeft.