Alle thema's

Agressie en geweld

Agressie en geweldIn vrijwel ieder beroep kun je met agressie te maken krijgen. Daarom legt de ARBO-wet de verantwoordelijkheid bij de werkgever. Van iedere werkgever wordt gevraagd:

 • De risico’s op agressie in kaart te brengen
 • Beleid te ontwikkelen en maatregelen te nemen
 • Medewerkers voor te bereiden door training
 • Medewerkers adequate opvang te bieden na incidenten

Beleid moet zowel voor de organisatie als voor zijn omgeving duidelijk zijn: medewerkers moeten weten wat van hen wordt verwacht; klanten moeten weten hoe zij zich gedragen. In de publieke sector moeten ambtenaren weten hoe zij een goede dienst verlenen, maar ook wat te doen wanneer burgers zich misdragen. In de zorgsector moeten medewerkers begrijpen wat agressie veroorzaakt, maar ook hoe daaraan grenzen gesteld kunnen worden.

De confrontatie met agressie heeft voor medewerkers zowel praktische als emotionele gevolgen. De werkgever moet zowel incidenten voorkomen, als medewerkers helpen de emotionele gevolgen te verwerken.

Risico-inventarisatie:

 • waar doen zich incidenten voor
 • wat is de aanleiding
 • wie zijn betrokken
 • hoe is de situatie aangepakt
 • hoe moet de situatie worden afgehandeld
 • hoe kan herhaling voorkomen worden

Beleidsontwikkeling en maatregelen

 • wat doet zich regelmatig voor
 • hoe kan hiermee preventief worden omgegaan
 • hoe kan hiermee omgegaan worden tijdens een incident
 • hoe moet een incident worden afgehandeld
 • de verhouding met ander beleid

Training

 • eigen ervaringen
 • beleid in de organisatie
 • aanpak
 • adviezen
 • oefenen met acteurs
 • terugkoppeling naar de praktijk
 • terugkom-sessies

Opvang

 • opvangbeleid
 • daadwerkelijke actie tegen daders
 • training van interne opvangers
 • begeleiding van geschokte medewerkers
 • steun bij de afhandeling van situaties
 • terugkoppeling naar beleid