Alle thema's

Diversiteit en cultuurverschillen

Diversiteit en cultuurverschillenDankzij de globalisering komen medewerkers steeds vaker in aanraking met cultuurverschillen en diversiteit, hetzij binnen en buiten de eigen organisatie, hetzij in Nederland of over de grens. Door onvoldoende afstemming missen organisaties nog al te vaak veelbelovende kansen.

Ons uitgangspunt is dat minder ‘cultural bias’ leidt tot een groter probleemoplossend vermogen.

Omgaan met diversiteit raakt twee niveaus. Zowel de organisatie als geheel als de individuele medewerker worden geconfronteerd met de eigen cultuur; de eigen waarden en normen, de voorkeursstijlen en de eigen vooroordelen.

Voor de individuele medewerker ontstaat een leervraag met betrekking tot de persoonlijke en professionele competenties.

De organisatie wordt uitgedaagd haar processen en systemen nader onder de loep te nemen. Op basis van de situatie van uw organisatie gaan we zoek naar de juiste aanpak.

Medewerkers ondersteunen we in de ontwikkeling van hun culturele intelligentie en crossculturele vaardigheden.

Op organisatieniveau kijken hoe ‘best practices’ van anderen in uw onderneming passen.