Alle thema's

Performance management

Performance managementOrganisaties voeren beleid op grond van een visie op de ontwikkelingen en de toekomst. Maar het is een uitdaging om in samenhang de verschillende elementen van dat beleid in praktijk te brengen. Teams moeten algemene doelen vertalen naar specifieke acties. Managers moeten hun weg vinden in  het aansturen van medewerkers.

Performance management biedt hier een oplossing:

  • vertalen van algmeen beleid naar concrete doelen 
  • vertalen van doelen naar samenhangende resultaatgebieden
  • resultaatgebieden specificeren als verantwoordelijkheden
  • relevante competenties vaststellen en gedragsankers specificeren

 

Wij bieden een aantal programma's om dit tot stand te brengen:

  • workshops waarin beleid wordt vertaald naar ons systeem voor performance management
  • trainingen waarin de belangrijkste vaardigheden getraind worden