Alle thema's

Veiligheid en Handhaving

Optimaliseren van veiligheid, aansluiten met handhaving

Veiligheid en HandhavingEr zijn op het gebied van veiligheid weinig 'quick wins' meer. Noch op het gebied van instructie en opleiding, noch op het gebied van handhaving. Maar de status quo, het niveau van veiligheid dat bereikt is, moet onderhouden worden en kan beter.

Dat vraagt om verdieping, om samenwerking, om voortdurende aandacht. Daar ligt precies de uitdaging, want de aandacht verslapt gemakkelijk en nog steeds zit gaat er daarom met regelmaat iets mis, en met verstrekkende gevolgen.

Wij geloven niet dat de belangrijkste oorzaken weg te nemen zijn door vooral te sanctioneren. Bedrijven voelen zich niet serieus genomen, individuele medewerkers ervaren de gevolgen niet van sancties voor de organisatie. Onderzoek wijst bovendien uit dat sancties geen goede motivator vormen om veilige keuzen te bevorderen. Toch is handhaving een belangrijke factor, want als de pakkans hoog is, gaat daar wel degelijk een nadrukkelijk effect van uit.

Maar keer op keer blijkt dat menselijke factoren een essentieel onderdeel zijn van de oorzaken van calamiteiten. Door hier meer op te focussen, denken wij dat de veiligheid verbeterd kan worden.

Wij zoeken vanuit samenwerking en partnership naar de mogelijkheden aan verbetering van de veiligheid te werken, zowel aan de kant van bedrijven, als aan de kant van handhavers. Daarom bieden we trainingen aan die op de menskant gericht zijn. We ontwikkelen simulaties voor organisaties die de menskant ondersteunen. 

In de trainingen voor handhavers bieden we inzicht in de processen die een rol spelen, en gaan in op hoe aanspreken, overleg, toezicht en sancties op elkaar aan kunnen sluiten om de resultaten te optimaliseren.

Hebt u belangstelling voor vrijblijvend overleg over deze onderwerpen, neem dan vooral contact op. In onze visie is samenwerking de beste basis voor veiligheid.