Alle thema's

Cultuurverandering

CultuurveranderingIedere organisatie heeft zijn eigen cultuur: manieren om met klanten en met elkaar om te gaan; verwachtingen over inzet en resultaten; verwachtingen over beloning en vrije tijd.

Het bewustzijn van die aspecten van de organisatie die de cultuur bepalen, is vaak beperkt. Daardoor is ook het veranderen van de cultuur in organisaties niet gemakkelijk.

Dat vraagt een veranderingsproces: het planmatig en doelgericht bewust worden van patronen en hierin verandering aanbrengen.

Dit veranderingsproces geven wij in verschillende stappen vorm

  • Inventariseren van de huidige en gewenste situatie
  • Bespreken van mogelijke oorzaken en oplossingen
  • Systematisch inventariseren van informatie over de veronderstellingen
  • Adviseren over mogelijke aanpak
  • Realiseren van afgesproken interventies
  • Borgen van de nieuwe waarden en normen