Thema's:

Ontwikkelingsvraagstukken in organisaties

Organisaties staan voor complexe uitdagingen. Het realiseren van blijvende verandering is niet eenvoudig. Wij delen graag onze ervaring op dit gebied met u.Performance management

Performance managementPerformance management is een programma waarin verschillende aspecten van het aansturen van de organisatie en medewerkers samenhangen.

Meer over performance management


Diversiteit en cultuurverschillen

Diversiteit en cultuurverschillenDankzij de globalisering komen medewerkers steeds vaker in aanraking met cultuurverschillen en diversiteit, hetzij binnen en buiten de eigen organisatie, hetzij in Nederland of over de grens. Door onvoldoende afstemming missen organisaties nog al te vaak veelbelovende kansen.

Meer over diversiteit en cultuurverschillen


Leidinggeven

LeidinggevenLeidinggeven vraagt een hoge mate van flexibiliteit, creativiteit, doorzettings- en incasseringsvermogen. Ieder bedrijf heeft daarnaast zijn eigen cultuur, zijn eigen gewoonten en omstandigheden.

Meer over leidinggeven


Agressie en geweld

Agressie en geweldIn vrijwel ieder beroep kun je met agressie te maken krijgen. Daarom legt de ARBO-wet de verantwoordelijkheid bij de werkgever: wat zijn de risico's, welke maatregelen zijn er genomen, zijn medewerkers getraind, is er opvang beschikbaar.

Meer over agressie en geweld


Winkelcriminaliteit

WinkelcriminaliteitDe zorg om overvallen te worden, houdt iedere ondernemer bezig. De vraag hoe je als bedrijf met deze dreiging omgaat, kan met onze hulp uitstekend beantwoord worden.

Meer over winkelcriminaliteit


Cultuurverandering

CultuurveranderingIedere organisatie heeft zijn eigen cultuur. Het bewustzijn van die aspecten van de organisatie die de cultuur bepalen is vaak beperkt. Daardoor is ook het veranderen van de cultuur in organisaties niet gemakkelijk.

Meer over cultuurverandering


Leiding geven

De stap van een uitvoerende taak naar leidinggevende rol is lastig. Daarom investeert u in management-trajecten, managementtraining, workshops, etc. Kenmerkend voor leren leidinggeven, is niet alleen instructie, maar ook de gelegenheid om te ervaren hoe het werkt. In trainingen worden deelnemers van onderwerp naar onderwerp geleid: een aspect centraal stellen, reflectie en theorie, oefeningen om de noodzakelijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Maar management bootcamp pakt dat anders aan.

Meer over leiding geven


Veiligheid en Handhaving

Veiligheid en HandhavingBinnen veel sectoren is veiligheid een essentieel aandachtsgebied. We moeten samenwerken om de veiligheid voor de omgeving en medewerkers optimaal te houden. Binnen bedrijven wordt er veel gedaan, maar de vraag is hoe we dat optimaliseren. Vanuit de overheid wordt gekeken hoe toezicht en handhaving die processen kunnen ondersteunen en borgen. Wij bieden samen met partners een aantal diensten aan op dit gebied, waaronder training, simulaties, workshops, e.d.

Meer over veiligheid en handhaving


Nieuw themaMeer over nieuw thema