Alle diensten

Effectiviteitsscan

Hoe effectief is de huidige opleidingsinspanning? Dragt & Van Ernich schept overzicht en inzicht.
Vanuit het interne opleidingsbeleid bekijken we met de opdrachtgever:

  • Of de gestelde opleidingsdoelen worden gehaald. Is de organisatie op de goede weg?
  • Welke mix van leermiddelen en trainingsmethoden voor de organisatie ideaal is.
  • Of er nieuwe doelen en ambities kunnen worden geformuleerd.

De opdrachtgever krijgt een verslag van de uitkomsten en een advies hoe hij het rendement van zijn investering verbetert.