Alle diensten

Individuele coaching

Individuele medewerkers hebben verschillende leervragen. (e-)Coaching sluit hierop aan om het functioneren van de medewerker op een hoger niveau te krijgen.

Dit in tegenstelling tot training. Trainingsdoelen zijn afgeleid uit de opleidingsbehoefte van de organisatie. Voor een optimaal resultaat sluiten trainingsdoelen zo goed mogelijk aan bij het niveau van de deelnemers.

Rendement verhogen

E-coaching kan in de afrondingsfase van een interventie het rendement van een trainingsprogramma verhogen. Het kan de deelnemers ondersteunen bij reflectie op het geleerde en de toepassing daarvan in de eigen werkomgeving. Het bieden van een dergelijke persoonlijke begeleiding maakt het bovendien mogelijk dat iedereen op z’n eigen tempo kan leren.

De aanpak

Met de medewerker en de opdrachtgever wordt vastgesteld wat het doel is van het coachingstraject. Hiermee wordt een professionele basis gelegd voor de individuele medewerker om zich optimaal te ontwikkelen.

Ook wanneer coaching op zichzelf staat en niet als aanvulling op een trainingsprogramma wordt ingezet, worden doelgericht resultaten behaald. Onze coaches verbreden perspectieven en ondersteunen deelnemers in het vinden van eigen, authentieke oplossingen.