Alle diensten

Blended learning

‘Blended Learning’ is een benadering waarin verschillende leermiddelen gecombineerd worden in een trainingsprogramma.

Veel organisaties onderzoeken momenteel op welke manier zij e-learning kunnen implementeren binnen hun interne trainingsprogramma’s. Ons uitgangspunt is dat nieuwe leermiddelen alleen moeten worden ingezet als er een duidelijke toegevoegde waarde is.

Altijd zoeken naar toegevoegde waarde

We kijken per klant welke leermiddelen het optimale resultaat kan bewerkstelligen. Afhankelijk van de trainingsdoelstellingen en uw situatie bepalen we de ideale mix.

De voordelen van nieuwe leermiddelen

Vaak passen we bijvoorbeeld e-learning toe om deelnemers vóór een training op eenzelfde kennisniveau te brengen. Dat bespaart kostbare trainingsuren.

‘Serious gaming’ laat deelnemers met dilemma’s van het dagelijkse werk ‘spelen’. Het eens speels kunnen omgaan met serieuze uitdagingen op de werkvloer helpt bij het ontwikkelen van nieuwe, creatieve oplossingen.

Individuele coaching en e-Coaching kunnen in de follow-up van een training de deelnemers ondersteunen bij reflectie op het geleerde en de toepassing daarvan in de eigen werkomgeving. Het bieden van een dergelijke persoonlijke begeleiding maakt het bovendien mogelijk dat iedereen op z’n eigen tempo kan leren. Dit draagt bij aan een maximaal rendement van de trainingsinspanning.

De voordelen van het gericht inzetten van leermiddelen:

  • Meer medewerkers bereiken in een kortere tijd
  • Medewerkers bestuderen zelfstandig complexe onderwerpen
  • Besparen op trainingstijd
  • Duurzamere competenties
  • Hoger rendement