Alle diensten

Visie- en interventieontwikkeling

Samen met de opdrachtgever wordt de kern van de problematiek bepaald en besproken welke interventies mogelijk zijn. Op basis daarvan stellen we een interventieprogramma samen, waarin gerichte oplossingen worden ingezet.

Het ontwikkelen van visie en de samenhang tussen de interventies zijn belangrijke delen van ons aanbod. Veel interventies vragen om maximale betrokkenheid en input van verschillende  medewerkers. Waar nodig worden voorafgaand aan de trainingsontwikkeling en -implementatie persoonlijke gesprekken gehouden met belangrijke actoren.

Het doel van de visie- en interventieontwikkeling zijn duurzame resultaten. Organisaties kunnen daarom altijd zelfstandig met onze oplossingen aan de slag. Uiteraard biedt Dragt & Van Ernich ondersteuning bij de implementatie.

Ten behoeve van leiderschapstrainingen en voor de ontwikkeling van interculturele competenties maken we gebruik van een aantal beproefde meetinstrumenten (b.v.  Polaris Global 360° Survey, van OSI; Cultural Orientations Indicator® (COI®).