Alle cases

Hoe leer je deze winkelbediende omgaan met winkelcriminaliteit?


Hoe leer je deze winkelbediende omgaan met winkelcriminaliteit?Iedere winkel heeft te maken met winkelcriminaliteit. Het is een groot probleem dat vooral ook voor de medewerkers vervelende gevolgen kan hebben. De kans op ernstige gevolgen als geestelijk en lichamelijk letsel kan worden verminderd door training.

Uitdaging: Help winkeliers winkelcriminaliteit en de gevolgen terug te dringen

Het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft daarom de vraag gesteld hoe men ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een concreet aanbod kan doen, waarin duidelijk wordt welke oplossingen er zijn om winkelcriminaliteit aan te pakken.
Met het HBD is besproken welke onderwerpen een rol spelen, zoals winkeldiefstal en de preventie daarvan, agressie en hoe daarmee om te gaan, overval en hoe  medewerkers daarop voorbereid kunnen worden.

Aanpak: Simulatie van situaties met behulp van acteurs

Samen met andere experts heeft Dragt & Van Ernich een programma ontwikkeld waarin gedurende een avond groepen tot 20 medewerkers een keuze kunnen maken uit deze thema’s. Met een acteur worden relevante situaties daadwerkelijk geoefend.

Implementatie:

Ondernemers in het MKB kunnen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen gebruik maken van een subsidieregeling waarbij zij gedurende 1 of 2 avonden de training aangeboden krijgen. Recent is hier de mogelijkheid bijgekomen om een veiligheidsscan in de winkel uit te laten voeren, en op grond daarvan gesubsidieerd de trainingen te volgen.