Alle cases

Hoe leer je deze jongeren veilig uitgaan?


Hoe leer je deze jongeren veilig uitgaan?Voor veel jongeren is veel drinken vaste prik tijdens een avondje stappen. Het is onderdeel van een gedragspatroon dat naast een hoop plezier kan leiden tot vervelende situaties.

Net als vele andere grote en kleine steden heeft groeikern Almere in toenemende mate te maken met uitgaansproblematiek: meer jongeren op straat, meer alcoholgebruik, meer agressie.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in het uitgaan. In samenwerking met de Horeca namen zij het initiatief een lesprogramma voor scholieren te ontwikkelen.

Uitdaging: Maak jongeren bewust van de consequenties van alcoholgebruik

Uiteraard is het niet zinvol jongeren te verbieden alcohol te gebruiken. Wel is het mogelijk hen bewust te maken van de consequenties voor zichzelf en voor andere partijen die betrokken zijn als ze gaan stappen met een slok op.

Kleine gedragsveranderingen zijn wel mogelijk. Door jongeren bekend te maken met de motivaties van portiers, ondernemers, barmedewerkers en ouders kunnen conflictsituaties worden voorkomen.

Aanpak: Interactief programma voor scholen

Met de opdrachtgever is besproken hoe een lesprogramma ontwikkeld kan worden, dat jongeren de kans geeft om na te denken over de verschillende facetten van uitgaan: indrinken, onderlinge conflicten, aangesproken worden op ongewenst gedrag.

Een interactieve DVD toont de chronologie van het uitgaan. Verschillende fasen van het uitgaan komen aan de orde. De beleving en standpunten van zowel jongeren als ouders, van portiers en ondernemers worden belicht en vormen de basis voor een groepsdiscussie..

Implementatie: Discussie tussen leerlingen en docenten

Het resultaat is een lesprogramma van een uur, waarin een docent met leerlingen van 15 tot 18 jaar kan spreken over de risico’s van het uitgaan en een verstandige manier om veilig uit te gaan.