Alle cases

Management Bootcamp


Een dag vol verrassing – Een wereld aan ervaringen

Mensen vormen de kern van uw organisatie. U stuurt deze mensen aan met het doel hen zo goed mogelijk te laten presteren. Management, noemen we dat. De stap van een uitvoerende taak naar leidinggevende rol is lastig. Daarom investeert u in management-trajecten, managementtraining, workshops, etc.  Kenmerkend voor leren leidinggeven, is dat het niet volstaat om instructie te geven. Het leerproces vraagt om de gelegenheid en tijd om te ervaren hoe het werkt, en dat is een continu proces. In de trainingen die u geeft, worden deelnemers van onderwerp naar onderwerp geleid, en steeds langs een zelfde structuur: een aspect centraal stellen, reflectie en theorie, oefeningen om de noodzakelijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Dat kan ook niet anders. Maar er ontbreekt een schakel in het leer-proces: beelden en ervaringen waaraan de medewerker zijn leerproces kan verbinden. Daarvoor is Management Bootcamp bestemd.

Ondergedompeld in een wereld van ervaringen

Stel u voor dat u een dag beleeft in de rol van een acteur in het theater: kennismaken met de regisseur, producent, cast; kiezen voor een stuk, een rol, een taak; samenwerken aan het realiseren van de productie: planning, repetitie, uitvoering. Terwijl u bezig bent, wordt u van moment tot moment met nieuwe ervaringen geconfronteerd: wat wordt er gevraagd door de situatie, hoe kiest u wat bij u past, hoe geeft u invulling aan uw rol, hoe gaat de samenwerking, hoe gaat u om met druk.

U krijgt opdracht na opdracht, uitdaging na uitdaging. Voortdurend ervaart u hoe het is om in de wereld van het theater bezig te zijn. En aan het eind van de dag doet u mee aan de voorstelling, u ervaart de vreugde van het resultaat, u realiseert zich dat dit alleen samen met uw collega’s tot stand kon komen, u beseft dat ieder een rol gespeeld heeft en een bijdrage geleverd, maar ook dat deze productie en deze dag nooit meer op dezelfde manier terug zal komen. Voldaan en met een wereld aan ervaringen gaat u naar huis.

De waarde van de workshop

Iedereen heeft het meegemaakt: ervaringen die een sleutelrol vormen in zijn ontwikkeling. In training proberen we dat te benaderen, maar de veelheid aan onderwerpen en de stappen die doorlopen moeten worden om deze vaardigheden eigen te maken, zijn zo complex dat er een gefragmenteerde werkelijkheid wordt aangeboden. De dagelijkse praktijk zou voldoende ervaringen moeten bieden om het leerproces door te maken, maar we zijn allemaal al zou gewend aan deze praktijk dat het lastig is daarin een nieuwe wereld te zien.

Het management Bootcamp – de Theater Workshop biedt die ervaring wel. Het programma is afgestemd op de onderwerpen waaraan u aandacht wilt besteden, zodat deelnemers voor hun ontwikkeling waardevolle ervaring opdoen. Deze ervaringen zijn zo toegankelijk dat ze het leerproces versterken zonder veel andere interventies.

Hoe werkt het?

Volgens het model van ervaringsleren zijn mensen gemotiveerd om te leren zolang zij nieuwe ervaringen opdoen die net niet passen bij hoe zij al naar de wereld kijken. Een succesvolle medewerker is vertrouwd met zijn werkomgeving en ziet daarin weinig dat hij niet al een plek gegeven heeft. Training probeert om de medewerker op een andere manier, maar naar diezelfde omgeving te laten kijken. De medewerker moet daarom zijn best doen om de verschillen te zien en daarom is de motivatie om te leren niet vanzelfsprekend aanwezig, zelfs als hij zelf denkt gemotiveerd te zijn voor een nieuwe functie of rol.

Wanneer de deelnemer met allerlei concrete nieuwe ervaringen wordt geconfronteerd, gaat volgens deze theorie het leren vanzelf. De ideeën over de werkelijkheid passen zich aan, aan deze nieuwe ervaringen. Vanuit deze opvatting over leren, is de workshop opgezet. Met de opdrachtgever wordt besproken welke aspecten van de nieuwe rol essentieel zijn. Rond deze thema’s wordt de dag in het theater ingevuld. Gedurende de dag zijn deelnemers ondergedompeld in deze nieuwe ervaringen. Maar anders dan in training, wordt er niet uitgebreid nabesproken, wordt er geen feedback gegeven, worden er geen leerpunten geïnventariseerd. Wij vertrouwen erop dat de krachtige ervaring zo samenhangend is, dat deelnemers vanzelf allerlei conclusies aan hun ervaringen verbinden, en dat deze automatisch van invloed zijn op hun gedrag in de praktijk.