Alle cases

Agressie in het verkeer


Het uiteindelijke programma is in beheer van het CBR en hetgeen onderstaand wordt beschreven, is uitsluitend de opvatting van Dragt & Van Ernich.

 

In het verkeer zijn er veel factoren die ertoe bijdragen dat bestuurders zich misdragen. Ongetwijfeld zitten er bestuurders met een persoonlijkheidsstoornis op de weg, maar veel vaker kunnen 'gewone' bestuurders zich toch agressief gedragen. Welke factoren dragen daaraan bij?

Automatisering van gedrag

Veel handelingen in het verkeer gaan automatisch: snelheid bepalen, afstand houden, inhalen. En naarmate we meer ervaring opdoen, neemt het besef van risico af terwijl de (vermeende) beheersing toeneemt. Daarom rijden we op snelwegen dicht op elkaar zonder een gevoel dat we gevaar lopen, terwijl de ruim 200 verkeersdoden per jaar aantonen dat we ons voortdurend vergissen.

Sommige beslissingen zijn een uitdaging

We zijn ons er zelden van bewust dat sommige beslissingen in het verkeer veel van ons vergen. De beslissing om op een provinciale weg in te halen, vereist concentratie, een snelle beslissing en uitvoering van de handeling en het accepteren van risico. Dit veroorzaakt zonder dat we het bewust zijn een zekere mate van emotionele opwinding. We vinden het zelfs 'lekker' om dat risico aan te gaan. Maar, naarmate we vaker zulke beslissingen achter elkaar moeten nemen, raken we 'opgewonden' en is de drempel om in de volgende situatie opgefokt te reageren steeds lager.

Waarom rijden er zoveel sukkels rond?

We ervaren allemaal dat we aan het gedrag van anderen een verklaring geven alsof we de ander kennen en begrijpen. We ergeren ons aan hun gedrag. We raken geïrriteerd over hun stommiteiten en hun asociale gedrag. En naarmate onze rit vordert, neemt onze ergernis toe.

Wanneer wordt dit gevaarlijk

Op zichzelf is ieder van de bovenstaande processen riskant voor de verkeersveiligheid. Door routine houden we onvoldoende afstand, complexe beslissingen maken ons meer opgewonden waardoor we minder verstandige beslissingen nemen, ergernis leidt tot verontwaardiging. Maar als deze factoren bij elkaar komen, kan er een explosieve cocktail ontstaan: in een riskante situatie, opgefokt en geërgerd reageren.