Alle cases

Maatschapelijk verantwoord ondernemen


Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot op het niveau van de werkvloer door te laten dringen, is het essentieel dat teams de gelegenheid krijgen zich te buigen over de vragen die voor hen relevant zijn. In werkoverleg of workshops moet hiervoor aandacht gevraagd worden.

Onze ervaring is dat dergelijke gesprekken door teams vaak als confronterend worden ervaren. Men ziet het algemene belang van de organisatie wel, maar is niet in staat doelstellingen voor de eigen afdeling te concretiseren.

Wanneer men zich hiervan eenmaal bewust is, blijkt vaak dat er vaardigheden ontbreken. Zonder die kennis kan onmogelijk het gewenste resultaat behaald worden. Hierbij is ondersteuning nodig.

Als alle condities aanwezig zijn, kantelt in de beleving het 'moeten' naar een 'willen' realiseren van doestellingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Toch is het ook in die fase van belang dat management teams ondersteunt bij het uitwerken en realiseren van gestelde doelen.

Dragt & Van Ernich biedt in iedere fase van dit proces ondersteuning aan:

  • advies voor management over het opzetten van projecten
  • workshops voor teams en direct leidinggevenden over het afstemmen van afdelings- en organisatiedoelen
  • training om de noodzakelijke vaardigheden in teams te ontwikkelen
  • coaching van teams bij het realiseren van projecten