Alle cases

E-learning


E-learningOrganisaties willen met opleiding gedragsverandering bij hun medewerkers bereiken. Daarvoor is het meestal nodig om op verschillende niveaus actie te ondernemen:

 • aanbieden van kennis
 • reflectie op ervaring
 • voorbeelden van gedrag
 • oefeningen met nieuw gedrag
 • feedback
 • ondersteuning van collega's

E-learning is een uiterst flexibele manier om deelnemers op verschillende manieren aan te spreken:

 • op een tijd die hij zelf kiest
 • langs een weg die hij zelf bepaalt
 • waarbij hij invloed heeft op de diepgang

Voor de opdrachtgever is het belangrijk te kunnen zien:

 • hoeveel tijd aan onderwerpen is besteed
 • te bepalen of voldoende vooruitgang is geboekt
 • vast te stellen of er voldoende vaardigheid is

E-learning is bovendien:

 • visueel aantrekkelijk
 • stimulerend en uitdagend
 • realistisch en praktijkgericht

In de programma's die wij ontwikkelen combineren wij:

 • een virtuele gids die de deelnemer de weg wijst en informatie geeft
 • beelden uit de praktijk die de realiteit naar voren halen
 • structuur waardoor deelnemers gemakkelijk de weg vinden
 • overzichtelijke informatie waardoor deelnemers de diepgang vinden die ze nodig hebben
 • toegang via internet zodat men op iedere plaats en ieder tijdstip aan de slag kan
 • begeleiding via internet zodat men altijd een collega, leidinggevende of coach kan raadplegen