Cases

Maak kennis met onze praktijk

Wij putten bij ieder project aan een grote hoeveelheid kennis en ervaring uit voorgaande samenwerking. Graag delen we onze ervaring met u.


Performance Management 2.0

De prestaties van medewerkers optimaliseren, is essentieel voor het functioneren van succesvolle organisaties. Daarvoor moeten verschillende aspecten in de organisatie voldoende in lijn worden gebracht: - collectieve doelen - concrete resultaten per team - competenties van medewerkers - wijze van aanspreken en ondersteunen van medewerkers Dat is evenwel complexer dan het lijkt. Performance Management 2.0 helpt deze uitdaging te adresseren.

Bekijk deze case


Hoe leer je omgaan met cultuurverschillen?

Hoe leer je omgaan met cultuurverschillen?In veel beroepen krijg je te maken met lastige klanten. Cultuurverschillen zijn dan een complicerende factor.

Bekijk deze case


Hoe leer je deze flight attendant leiding geven?

Hoe leer je deze flight attendant leiding geven?Hoe maak je van een flight attendant die gewend is de zorg te dragen voor veiligheid en service een leidinggevende die verantwoordelijkheid draagt voor het serviceproduct en het team?

Bekijk deze case


Hoe leer je deze jongeren veilig uitgaan?

Hoe leer je deze jongeren veilig uitgaan?Net als vele andere grote en kleine steden heeft groeikern Almere in toenemende mate te maken met uitgaansproblematiek: meer jongeren op straat, meer alcoholgebruik, meer agressie.

Bekijk deze case


Hoe leer je deze winkelbediende omgaan met winkelcriminaliteit?

Hoe leer je deze winkelbediende omgaan met winkelcriminaliteit?Winkelcriminaliteit is een groot probleem dat met name voor het personeel heel vervelende gevolgen kan hebben. De vraag is, hoe kan je cassière helpen zich hier tegen te wapenen?

Bekijk deze case


E-learning

E-learningEen van de belangrijkste veranderingen in de benadering van training is E-learning. Het gaat daarbij om toepassingen die van internet gebruik maken om opleidingsvragen op te lossen. Het is daarmee een mogelijke oplossing, maar het blijft essentieel om de vraag centraal te stellen.

Bekijk deze case


Maatschapelijk verantwoord ondernemen

Het is opvallend dat de economische crisis zichtbaar maakt dat maatschappelijk verantwoord deel is gaan uitmaken van het collectieve gedachtengoed van onze samenleving. Het gemeenschappelijke belang wordt ook door bedrijven (nog steeds) voorop gesteld. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven worstelen met de vraag hoe diep men dit bewustzijn in de organisatie kan verankeren. De vraag is of er in tijden van recessie voldoende mogelijkheden zijn aan deze maatschappelijk verantwoordelijkheid invulling te geven.

Bekijk deze case


Agressie in het verkeer

Agressie in de samenleving neemt toe, agressie in het verkeer is alom aanwezig. Het CBR kreeg opdracht van de Minister van Verkeer om een programma te maken voor bestuurders die zich misdragen. Dragt Training & Consultancy heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma.

Bekijk deze case


Management Bootcamp

Management BootcampNiet alleen training of instructie heeft waarde als leermiddel. Ook concrete ervaringen waar de deelnemer zelf zijn conclusies aan verbindt, zijn een manier om het leren te bevorderen.

Bekijk deze case


Hoe maak je optimaal gebruik van haar kwaliteiten?

Hoe maak je optimaal gebruik van haar kwaliteiten?Competentiemanagement is een instrument waarmee organisaties optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van medewerkers. Zij worden uitgenodigd en gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor het behalen van maximale resultaten. KLM is een van de organisaties die deze uitdaging is aangegaan.

Bekijk deze case